Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông), lâu dài học trò sẽ không phải thi THPT quốc gia như bây giờ. Việc xét tốt nghiệp sẽ giao cho các cấp trường tiêu chuẩn vào Phân tích định kỳ năng lực học trò.
 

thay đổi theo hướng hiện đại hình thức Đánh giá kết quả giáo dục, tiến tới bỏ kỳ thi THPT luyen thi Violympic đất nước là điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông khái quát mà Bộ GD&ĐT vừa ban bố chiều ngày 12/4. Theo đó, việc xét cấp bằng tốt nghiệp THPT sẽ được ủy quyền cấp trường. học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả Đánh giá kỹ năng theo quy chế của Bộ GD&ĐT được cấp bằng tốt nghiệp mà không phải trải qua kỳ thi THPT đất nước như hiện nay.

“Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông đại quát có nhắc đến vấn đề Nhận định. Từ 3 hình thức Phân tích đưa ra trong dự thảo, có thể hiểu sẽ không còn kỳ thi tốt nghiệp THPT nữa. Cách hiểu như vậy có đúng hay không?”, phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết tư vấn rằng: “Hiện nay, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã giao Vụ Giáo dục Trung học chủ trì hợp tác cùng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Đề án thay đổi tích cực chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông xây dựng lịch trình thay đổi tích cực xét tốt nghiệp THPT khi chương trình mới bắt đầu được triển khai”.

===>>> Xem thêm:http://carot.vn

“Tuy nhiên, Bộ trưởng GD&ĐT cũng khẳng định từ nay đến năm 2020 sẽ giữ ổn định hình thức thi THPT đất nước và xét tốt nghiệp”, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông cho biết.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho biết, với chương trình mới, tôi và quý vị sẽ tiến tới bỏ kỳ thi THPT quốc gia, giao việc xét tốt nghiệp cho cấp trường.

 

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, giả định tôi và quý khách không thay đổi thi cử thì rất khó tạo điều kiện buộc người gia sư đổi mới cách dạy, người học canh tân cách học.

Theo ông Thuyết, kỳ thi tốt nghiệp có áp lực rất lớn, chính yếu là rà soát tri thức (chứ không hề năng lực). giả định hiện nay tôi và quý khách dạy học sinh theo kiểu mới buộc các em phải giải nhiều bài toán thực tiễn thì sau này các trường có thể doanh nghiệp một đôi môn thi theo hình thức như thế. Trường giao cho học sinh làm cho một đôi đề án nghiên cứu, học trò khiến cho tốt thì tích lũy thêm điểm tốt với Phân tích định kỳ và thường xuyên ở trường làm căn cứ xét tốt nghiệp THPT. Để xét tốt nghiệp, tôi và các bạn không phải nhất thiết thi theo kiểu kiểm tra lý thuyết và năng lực giải bài tập.

Riêng việc Đánh giá trên diện rộng ở cấp đất nước, cấp địa phương sẽ chỉ được thực hành để tạo ra công tác quản lý các hoạt động dạy học, lớn mạnh chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục. Các kỳ Đánh giá diện rộng này sẽ được tổ chức bởi các đơn vị kiểm định quan hệ lâu dài cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương.

Ngoài hai hình thức này, dự thảo cũng nhắc đến việc Phân tích thường xuyên, do gia sư cáng đáng môn học đơn vị thực hành. Việc Phân tích này sẽ dựa trên kết quả Tìm hiểu của người dạy học, của bố mẹ học sinh học sinh, của bản thân học trò được Đánh giá và của các học trò khác trong nhóm, trong lớp.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng