những doanh nghiệp đang mong muốn thành lập công ty tại Thanh Hóa, các loại hình C.ty xây dựng ở Thanh Hóa như C.ty cổ phần Thanh Hóa, công ty tnhh Thanh Hóa, công ty hợp danh Thanh Hóa, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hóa và Hợp tác xã Thanh Hóa. Mỗi mô hình công ty có các ưu thế & điểm yếu khác nhau, tùy theo nhu cầu mà nên chọn mô hình C.ty cho tương thích. tại đây là giấy tờ thủ tục thành lập những loại hình C.ty Thanh Hóa.
support xây dựng C.ty tại Thanh Hóa

==>> Xem thêm :     http://thanhlapcongtythanhhoa.com/

tư vấn xây dựng công ty cổ phần tại Thanh Hóa;
tư vấn xây dựng C.ty tnhh tại Thanh Hóa;
1. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần Thanh Hóa:

– Đơn ý kiến đề nghị thành lập C.ty cổ phần; (theo mẫu)

– Danh sách cổ đông sáng lập C.ty cổ phần; (theo mẫu)

– Dự thảo Điều lệ C.ty cổ phần;(Soạn theo Luật Doanhn nghiệp 2014)

– bạn dạng sao CMND hoặc Hộ chiếu của những cổ đông sáng lập còn hiệu lực theo pháp luật;

– những văn bản khác nếu có;(Hợp đồng lao động; Hợp Đồng thuê nhà; các văn bằng; lý lịch tư pháp);
2. Hồ sơ xây dựng C.ty TNHH 1 thành viên Thanh Hóa:

– Giấy ý kiến đề nghị xây dựng công ty tnhh 1 thành viên;(theo mẫu)

– Dự thảo điều lệ công ty tnhh 1 thành viên;(Soạn theo Luật Doanhn nghiệp 2014)

– Danh sách member của người tiêu dùng tnhh 1 thành viên: (theo mẫu); (trường hợp là pháp nhân góp vốn có hai người thay mặt vốn góp);

– bạn dạng sao CMND hoặc hộ chiếu của thành viên góp vốn là cá nhân.(Trường hợp pháp nhân góp vốn thì bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chi tiêu hoặc giấy tờ khác)

– các văn phiên bản khác nếu có;(Hợp đồng lao động; HĐ thuê nhà; những văn bằng; lý lịch tư pháp);

==>> Xem thêm :     http://thanhlapcongtythanhhoa.com/thanh-lap-cong-ty/8/thanh-lap-cong-ty-tai-thanh-hoa.html

3. Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 member trở lên Thanh Hóa:

– Giấy ý kiến đề xuất thành lập công ty tnhh 2 thành viên;(theo mẫu)

– Dự thảo điều lệ C.ty tnhh 2 thành viên;(Soạn theo Luật Doanhn nghiệp 2014)

– Danh sách thành viên góp vốn;(theo mẫu)

– bản sao CMND hoặc hộ chiếu của member góp vốn còn hiệu lực thực thi hiện hành theo luật pháp.

– các văn phiên bản khác nếu có;(Hợp đồng lao động; Hợp Đồng thuê nhà; những văn bằng; lý lịch tư pháp);

tham khảo thêm >>>>> công ty tnhh 2 thành viên là gì??? Ưu & nhược điểm của doanh nghiệp tnhh 2 member với công ty cổ phần;

4. Hồ sơ thành lập Hợp tác xã Thanh Hóa:

– Đơn đăng ký marketing hợp tác xã theo mẫu.

– Điều lệ hợp tác xã.

– con số xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát và điều hành hợp tác xã

– Biên phiên bản đã trải qua tại Hội nghị xây dựng Hợp tác xã;

– bản sao hợp lệ minh chứng nhân dân còn hiệu lực hiện hành hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Ban quản trị, hoặc giấy tờ xác thực cá nhân khác theo qui định của luật pháp.

5. Hồ sơ xây dựng công ty hợp danh Thanh Hóa:

– Giấy kiến nghị đăng ký marketing lập do Bộ Kế hoạch và chi tiêu quy định;

– Dự thảo Điều lệ công ty phải có đủ chữ ký của các thành viên hợp danh;

– Danh sách thành viên công ty hợp danh do Bộ Kế hoạch & đầu tư chi tiêu quy định;

– đi kèm theo danh sách member phải có:

– bạn dạng sao hợp lệ một trong các sách vở và giấy tờ xác thực cá thể điều khoản tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP đối với thành viên sáng lập là cá nhân;

6. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân Thanh Hóa: 

– Giấy kiến nghị đăng ký doanh nghiệp;

– phiên bản sao hợp lệ của một trong giấy tờ xác nhận cá thể hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này;

– Văn phiên bản chứng thực vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền so với doanh nghiệp sale ngành, nghề mà theo luật pháp của pháp luật phải có vốn pháp định;

– bạn dạng sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một vài cá nhân theo luật pháp so với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh những ngành, nghề mà theo lao lý của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng