sau đó 1 thời gian đốt lửa lò cao, đi vào quản lý và vận hành chế tạo thử, Formosa TP Hà Tĩnh đã cho ra lò các cuộn thép thương phẩm trước tiên

===>>> Tham khảo sắt thép:   http://tincuongphat.com

Đến ngày 12/6, nhà máy sản xuất Thép đã sản xuất đc bên trên 57.500 tấn gang lỏng and 33.700 tấn phôi thép.

 

 


Phôi sản xuất ra đc đưa vào xưởng cán nóng…

Phôi thép sản xuất ra được chuyển vào xưởng cán nóng để cán ra các sản phẩm thép hình. Đến ngày 12/6, Fomosa đã cán đc 93 tấn thép cuộn trước tiên. Trong vài ngày tới, xí nghiệp sẽ cho ra sản phẩm  giá thép xây dựng, giá sắt thép, giá sắt thép xây dựng   thép dây tăng cao Ship hàng Thị Trường.

Dự kiến từ nay đến hết năm, Formosa TP Hà Tĩnh sản xuất từ là 1,3 đến 1,6 triệu tấn thép.

hiện giờ, mọi hoạt động quản lý thử của Formosa đang ra mắt thông thường, ổn định. những thông số về nước thải, khí thải đều đang nằm trong ngưỡng cho phép. Tổ công tác Bộ TN&MT và những ngành chức năng thành phố Hà Tĩnh vẫn đang thống kê giám sát chặt chẽ hoạt động vui chơi của Formosa trong thời gian vận hành thử.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng