điều khoản kiểm tra chất lượng cao thép nơi lớn mạnh bằng máy kéo thép:

B.1 Số lượng thử nghiệm đòi hỏi thực hiện

– cần chiếm hữu một thử nghiệm kéo và số 1 thử nghiệm uốn lại đối mang mỗi lô lưới kết cấu lưới hoặc mảnh lưới, nhưng ko được ít phổ biến số 1 thử nghiệm kéo và một thử nghiệm uốn lại đối mang mỗi 25 tấn của 1 loại kích cỡ lưới thép được cung ứng.

– cần chiếm hữu số 1 thử nghiệm xác định bản lĩnh chịu cắt của mối hàn theo điều khoản ở điều B.4 đối sở hữu mỗi lô lưới thép.

B.2 thưởng thức của dòng thử nghiệm

dòng thử nghiệm cần được cắt từ sợi thép hay từ những kết cấu lưới đã hoàn chỉnh, cái thử nghiệm yên cầu đạt các yên cầu sau:

– Trên bè lũ chiều dài cái thử nghiệm kéo nên sở hữu ít nhất số 1 sợi ngang được hàn. Sợi ngang này bắt buộc với đầu thừa khi 25 mm về số 2 phía của sợi thép nên thử nghiệm.

– chiếc thử nghiệm chịu uốn nên được cắt từ những sợi thép nằm giữa nhì mối hàn.

– chiếc thử nghiệm tiêu dùng để xác định nhân kiệt chịu cắt của mối hàn được cắt một mảnh từ kết cấu lưới hoàn chỉnh. cái phải chiếm hữu 1 sợi ngang xuyên suốt mảnh lưới hoặc cuộn lưới. Lấy bất chợt 4 mối hàn trên loại này để thử nghiệm, trừ những mối hàn quanh đó rìa và những mối hàn bị hỏng.

B.3 Thử nghiệm kéo và thử nghiệm uốn qua máy kéo thép:

Thử nghiệm kéo và thử nghiệm uốn được tiến hành theo luật pháp trong mục C.9.2 và C.9.3 Phụ lục C.

B.4 Thử nghiệm chịu cắt của mối hàn

Thử nghiệm thiên tài chịu cắt của mối hàn được tiến hành bằng kiến tạo sử dụng dụng cụ kẹp chặt tránh sự quay của sợi ngang. Sợi ngang được cố định trên đe của dụng cụ thử nghiệm, dụng cụ này được lắp trong máy thử nghiệm và sau đó dây dọc được gia tải.

một dạng công cụ thí nghiệm bản lĩnh chịu cắt của mối hàn diễn tả trong Hình B.1.

Lô lưới được xem là đạt yên cầu giả dụ giá trị trung bình của bôn loại thỏa mãn các giá trị cho trong số 4.2.5. ví như không thỏa mãn thì hầu hết các mối hàn theo sợi ngang trải nghiệm yên cầu tiến hành thử nghiệm. Lưới được xem là đạt trường hợp giá trị trung bình lực cắt của số đông các mối hàn ấy thỏa mãn các điều khoản trong 4.2.5.

 

B.5 Thử nghiệm lại

giả dụ cái thí nghiệm từ lần tìm kiếm cái đầu tiên ko đạt cần thì chiếm hữu thể thử nghiệm lại thêm số 2 mẫu khác. số 1 trong 2 chiếc đó có thể lấy từ mảnh lưới đã được lấy chiếc thử nghiệm. giả dụ cả nhì dòng thử nghiệm thỏa mãn, lô lưới được kết luận là ko thỏa mãn quy định trong mục B.4.