Sở Giáo dục and đào tạo và giảng dạy Hà Nội Thủ Đô sẽ giải quyết và xử lý nghiêm các đơn vị, cá thể vi phạm việc tổ chức ôn tập văn hóa truyền thống không đúng luật pháp.

=====>>> Tham khảo trung tâm gia sư môn toán 8 Hà Nội:  gia sư môn toán lớp 8

Sở Giáo dục and giảng dạy thủ đô hà nội nhu yếu các trường học tổ chức ôn tập văn hóa cho học viên trong mùa hè chỉ đc thực hiện sau ngày 1/8 bên trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học viên học thêm bên dưới ngẫu nhiên hình thức nào.

và các trường không đc tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2017-2018.

[center !important]Thành Phố Hà Nội cấm những trường thực hiện tổ chức ôn tập hè trước ngày 1/8 (Ảnh minh họa nguồn từ báo Công an nhân dân)[/center !important]

các trường chủ động phối với Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh, hội đồng đội tổ chức bàn giao học viên về hoạt động và sinh hoạt hè tại địa phương and tiếp nhận học sinh quay về trường học tập sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè….

Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ thành lập Ban chỉ huy hè của Ngành bức tốc kiểm tra đột xuất, giải quyết và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm việc tổ chức ôn tập văn hóa truyền thống không đúng điều khoản.

  Nguồn: Tổng hợp trên mạng